Kalendarium

Geijerafton på Värmlands museum

Plats för kammarmusik och poesi blir det i sommar på Värmlands museum med den karlstadsbördige violinisten Anders Lagerqvist som konstnärlig ledare. I den andra konserten i en serie av fyra Made in Värmland  den 19 juni kl 14 spelar Aniarakvartetten stråkkvartetter skrivna av värmländska tonsättarna Erik Gustaf Geijer och Albert Schnelzer. Skådespelerskan Stina Ekblad läser dikter av Erik Gustaf Geijer.  Arrangör: Värmlands museum. Entrén är fri!

Årsmötet
Måndagen den  4 april 2011 ägde Geijersamfundets årsmöte rum i Biskopsgården i Karlstad,